Selecteer een pagina

Recht door de cijfers

Editie 2022/1 is nu beschikbaar!

Cijfers zonder de juiste context geven geen informatie.

Recht door de Cijfers is het moderne jaarrekeningenlezen. Het boek geeft praktische uitleg over de opbouw en samenstelling van een jaarrekening, de belangrijkste balans- en resultaatposten, waarderingsgrondslagen, het kasstroomoverzicht en vereisten aan de toelichting en overige gegevens. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige wet- en regelgeving.

Naast de jaarrekening worden in het boek ook andere financiële onderwerpen behandeld, zoals de fiscale aangifte, ratio analyse en waarderingsmodellen. Recht door de Cijfers is geschreven voor elke non-financial die een beter begrip van de jaarrekening wil krijgen om daarmee de juiste vragen te kunnen stellen en/of te beantwoorden.

Recht door de Cijfers is verplichte literatuur voor het vak Jaarrekeningenlezen van de Beroepsopleiding Advocaten, de Law Firm School en de Brauwerij. Ook de nieuw gestarte beroepsopleiding advocaten in Suriname maakt gebruik van Recht door de Cijfers. Daarnaast wordt het boek gebruikt als naslagmateriaal in de opleidingen van het CPO, het SSR en de Grotius Academie.

Jaarlijks wordt een nieuwe editie van Recht door de Cijfers uitgegeven waarin de meest recente ontwikkelingen in verslaggevingsland en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn verwerkt.

Met Recht door de Cijfers bent u altijd up-to-date.

Over de auteurs

Mw. drs. I.K. (Inge-Lisa) Toxopeus RA

Inge-Lisa is forensisch accountant, partner bij Hermes Advisory en gespecialiseerd in het onderzoeken en begroten van vermogensschade in juridische geschillen. Inge-Lisa maakt deel uit van het toetsontwikkelteam voor het vak jaarrekeninglezen van de Beroepsopleiding voor Advocaten. Daarnaast is zij docent bij de opleiding Financieel Forensisch Deskundige aan de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), het Centrum voor Postdoctoraal onderwijs in Nijmegen en de Juridische Academie. Inge-Lisa staat als gerechtelijk deskundige ingeschreven in het LRGD.

Dhr. mr. J. (Joost) van Berk

Joost is advocaat bij Verweij Advocaten. Hij is gespecialiseerd in ondernemings- en erfrecht. Verder is hij de hoofddocent van het vak jaarrekeninglezen voor de Beroepsopleiding Advocaten.